Lai sazinātos par līdzdalību starptautiskās VITRUM reklāmas bibliotēkas izveidē, lūdzu, rakstiet uz e-pastu: info@vitrum-group.com